Giải pháp lưu trữ điện mặt trời gia đình

LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI + LƯU TRỮ

  1. Tiết kiệm tiền nhiều hơn bán điện cho EVN
  2. Chủ động sử dụng điện năng lượng mặt trời (tự chủ năng lượng)
  3. Nhà luôn có điện 24/24 kể cả khi điện lưới cúp
  4. Chất lượng điện năng tốt hơn
  5. Góp phần bảo vệ môi trường
  6. Kỷ nguyên năng lượng mới.
  7. Tiến tới độc lập năng lượng không cần EVN.
Giải pháp lưu trữ điện mặt trời gia đình

“Chúng tôi ở đây để giúp điện mặt trời trở nên đơn giản đối với bạn.”


 

Bình luận