solar-viet-namsolar-factory

REASON FOR CHOOSE LITHACO:

 • 12 years experience in the field of energy and O&M
 • Installed 1000+ solar rooftop constructions with EVN standard installed
 • The design and consultancy capacity is trusted by the market.
 • Technical team with good and professional skills
 • Dedicated service.
 • Warranty, best maintenance in the market
 

Estimating Investment Rate

 

Lithaco Gửi Quý Khách Hàng Gói hệ thống Dự Kiến

 • Công suất: (KWP)
 • Số tấm Pin sử dụng: Tấm
 • Công suất điện tạo ra 1 ngày: Kwh
 • Công suất điện tạo ra 1 tháng: Kwh
 • Số tiền dự kiến tiết kiệm trong 1 tháng ( Với giá điện 2700đ/ kwh): VNĐ
 • Số tiền dự kiến tiết kiệm trong 1 năm: VNĐ
 • Số tiền dự kiến tiết kiệm trong 5 năm: VNĐ

Sau 5 năm hoàn vốn và sử dụng điện miễn phí các năm sau đó.

 • Hòa lưới
 • Độc lập
 • Tương tác lưới
view more

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG