Hòa lưới

 • Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 11 kWp – 3P tại Thủ Đức khách hàng Trần Quang Nghiệp

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 11 kWp – 3P tại Thủ Đức khách hàng Trần Quang Nghiệp

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất  11 kWp – 3P _QCELLS
  Địa điểm thi công: đường B, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức,TP.HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 11 Kwp – 3 Pha
  Thời gian hoàn thành: 3/2020
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 2 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công : 4 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P tại Đồng Nai khách hàng Nguyễn Lưu Bảo Đoan

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P tại Đồng Nai khách hàng Nguyễn Lưu Bảo Đoan

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: , TP Biên Hòa, T. Đồng Nai
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt:5.18 Kwp – 1 Pha
  Thời gian hoàn thành: 11/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.06 kWp - 1P tại Quận 12 khách hàng Giáp Thị Ngọc Thanh

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.06 kWp - 1P tại Quận 12 khách hàng Giáp Thị Ngọc Thanh

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.06 kWp - 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM.
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 3.06 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 11/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 15.54 kWp - 1P tại Tiền Giang khách hàng Nguyễn Thị Kim Thu

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 15.54 kWp - 1P tại Tiền Giang khách hàng Nguyễn Thị Kim Thu

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 15.54 kWp - 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
  .Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 15.54 Kwp – 1 Pha
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 2 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :4 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.52 Kwp - 1 Pha tại Thủ Đức khách hàng Hoàng Huy Phương

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.52 Kwp - 1 Pha tại Thủ Đức khách hàng Hoàng Huy Phương

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.52 Kwp - 1 Pha_QCELLS
  Địa điểm thi công: phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM..
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 5.52 Kwp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.16 kWp - 1P tại Quận 9 khách hàng Đoàn Thế Trung

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.16 kWp - 1P tại Quận 9 khách hàng Đoàn Thế Trung

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.16 kWp - 1P_QCELLS
  Địa điểm thi công: KP5, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 6.16 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 09/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.14Kwp - 1 PHA tại Hóc Môn khách hàng Lý Bạch Kiều

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.14Kwp - 1 PHA tại Hóc Môn khách hàng Lý Bạch Kiều

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.14 kWp – 1P_QCELLS
  Địa điểm thi công: Ấp Trung Đông 1, Xã Tới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 4.14 kWp – 1P
  Thời gian hoàn thành: 7/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.55 kWp - 1P tại Quận 1 khách hàng Võ Việt Lập

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.55 kWp - 1P tại Quận 1 khách hàng Võ Việt Lập

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.55 kWp - 1P_QCELLS
  Địa điểm thi công: Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 4.55 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.555 Kwp - 1 Pha tại Quận 9 khách hàng Trần Thế Hải

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.555 Kwp - 1 Pha tại Quận 9 khách hàng Trần Thế Hải

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.555 Kwp - 1 Pha_QCELLS
  Địa điểm thi công: P. Phước Bình, Quận 9, Tp.HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 6.555 Kwp - 1 Pha
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.13 kwp 1P tại Thủ Đức khách hàng Trần Thị Thanh Xuân

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.13 kwp 1P tại Thủ Đức khách hàng Trần Thị Thanh Xuân

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.13 kWp – 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: KP9, P. Trường thọ, Thủ Đức, HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 5.13 kWp – 1P
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 2.24Kwp tại Quận 9 khách hàng Huỳnh Anh Tuấn

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 2.24Kwp tại Quận 9 khách hàng Huỳnh Anh Tuấn

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 2.24 kWp – 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: Khu phố Phước Hậu, P Long Phước, Q9, HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 2.24 kWp – 1P
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P tại Bình Dương khách hàng Nguyễn Công Minh

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P tại Bình Dương khách hàng Nguyễn Công Minh

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: Đại lộ tỉnh Bình Dương, phường An Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một,tỉnh Bình Dương
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 5.18 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.66 kWp - 3P tại Quận 9 khách hàng Đào Văn Tiên

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.66 kWp - 3P tại Quận 9 khách hàng Đào Văn Tiên

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.66 kWp - 3P _QCELLS
  Địa điểm thi công: đường 21 KDC Gia Hòa, đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
  .Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 6.66 kWp - 3P
  Thời gian hoàn thành: 12/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.28 kWp - 1P tại Cần Thơ khách hàng Trần Chính

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.28 kWp - 1P tại Cần Thơ khách hàng Trần Chính

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.28 kWp - 1P_QCELLS
  Địa điểm thi công: Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 5.28 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 11/2019
  Thời gian thi công hoàn thành dự án: 1 ngày
  Số lượng kĩ thuật thi công :2 người

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.33 kWp - 1P tại Đồng Nai khách hàng Đinh Đức Lợi

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.33 kWp - 1P tại Đồng Nai khách hàng Đinh Đức Lợi

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.33 kWp - 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: Phường Tân Hiệp, Huyện Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  Tổng chi phí: trọn gó
  iCông suất lắp đặt: 3.33 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 11/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.44 kWp - 1P tại Gò Vấp khách hàng Trương Văn Hùng

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.44 kWp - 1P tại Gò Vấp khách hàng Trương Văn Hùng

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.44 kWp - 1P _QCELLS
  Địa điểm thi công: đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 4.44 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 11/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5kwp _QCELLS tại Đồng Nai khách hàng Đinh Lạc Long

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5kwp _QCELLS tại Đồng Nai khách hàng Đinh Lạc Long

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5kwp QCELLS tại Thủ Đức
  Địa điểm thi công:Nguyễn Huệ 1, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
  Tổng chi phí: trọn gói
  Công suất lắp đặt: 5KWP
  Thời gian hoàn thành: 11/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 40.12 kWp - 3P _QCELLS tại Bình Chánh

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 40.12 kWp - 3P _QCELLS tại Bình Chánh

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 40.12 kWp - 3P _QCELLS tại Bình Chánh
  Địa điểm thi công: An Hạ, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM
  .Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Hà Văn Hóa
   Công suất lắp đặt: 40.12 kWp - 3P
  Thời gian hoàn thành: 11/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.105kwp - 1 PHA_QCELLS tại Quận 10

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.105kwp - 1 PHA_QCELLS tại Quận 10

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.105kwp - 1 PHA_QCELLS tại Quận 10
  Địa điểm thi công: Đường 30/2, P.12 Quận 10, HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Nguyễn Đình Thành
  Công suất lắp đặt: 3.105kwp - 1 PHA
  Thời gian hoàn thành: 8/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới hệ 10,44kwp - 3 pha tại Quận 7

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới hệ 10,44kwp - 3 pha tại Quận 7

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới hệ 10,44kwp - 3 pha tại Quận 7
  Địa điểm thi công: Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7, HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Trần Văn Tư
  Công suất lắp đặt: 10.44kwp - 3 pha

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 7.245 kWp - 1P_QCELLS tại Gò Vấp

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 7.245 kWp - 1P_QCELLS tại Gò Vấp

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 7.245 kWp - 1P_QCELLS tại Gò Vấp
  Địa điểm thi công: đường Nguyễn Văn Khối, P9, Q. Gò Vấp, TP. HCM.
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Giang Văn Sáng
  Công suất lắp đặt: 7.245 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 10/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.32 kWp - 1P_QCELLS tại Hóc Môn

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.32 kWp - 1P_QCELLS tại Hóc Môn

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.32 kWp - 1P_QCELLS tại Hóc Môn
  Địa điểm thi công: Cư Xá Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Lê Chí Quang
  Công suất lắp đặt:4.32 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 10/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.180 kWp - 1P

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.180 kWp - 1P

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.180 kWp - 1P tại Tân Phú
   Địa điểm thi công: Lương Thế Vinh, P Tân Thới Hòa, Q Tân Phú - TP.HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Nguyễn Hòa Trung Nhẫn
  Công suất lắp đặt: 5.180 kWp - 1P
  Thời gian hoàn thành: 11/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.48 kWp - 3P. tại Bình Thạnh 

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.48 kWp - 3P. tại Bình Thạnh 

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 4.48 kWp - 3P. tại Bình Thạnh
   Địa điểm thi công: Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Vũ Trọng Minh
  Công suất lắp đặt: 4.48 kWp - 3P
  Thời gian hoàn thành: 9/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 20.16 Kwp - 3 Pha_QCELLS tại TpHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 20.16 Kwp - 3 Pha_QCELLS tại TpHCM

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 20.16 Kwp - 3 Pha_QCELLS tại TpHCM
  Địa điểm thi công: Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Trần Văn Quy
  Công suất lắp đặt: 20.16 Kwp - 3 Pha
  Thời gian hoàn thành: 11/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.33 kWp - 1P _QCELLS tại Vĩnh Long

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.33 kWp - 1P _QCELLS tại Vĩnh Long

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.33 kWp - 1P _QCELLS tại Vĩnh Long
  Địa điểm thi công: Ấp Hồi Phước, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Lê Văn Đấu
  Công suất lắp đặt: 3.33 kWp - 1P

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.555 Kwp - 1 Pha_QCELLS tại TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.555 Kwp - 1 Pha_QCELLS tại TPHCM

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 6.555 Kwp - 1 Pha_QCELLS tại TPHCM
  Địa điểm thi công: Đại lộ 2, P. Phước Bình, Quận 9, Tp.HCM
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Trần Thế Hải
  Công suất lắp đặt: 6.555 Kwp - 1 Pha

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 8.4 kWp - 1P _QCELLS tại Sa Đéc

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 8.4 kWp - 1P _QCELLS tại Sa Đéc

  Dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới 8.4 kWp – 1P _QCELLS tại Sa Đéc Địa điểm thi công: Nguyễn Huệ, K1, P2, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tổng chi phí: trọn gói Chủ đầu […]

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 13.11Kwp - 1 Pha_QCELLS tại Bạc Liêu

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 13.11Kwp - 1 Pha_QCELLS tại Bạc Liêu

  Dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới 13.11Kwp – 1 Pha_QCELLS tại Bạc Liêu Địa điểm thi công: 29 Phan Ngọc Hiển, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Tổng chi phí: trọn gói Chủ đầu tư: […]

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 2.24 kwp 1P tại Tân Uyên

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 2.24 kwp 1P tại Tân Uyên

  Tên Dự án:Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 2.24 kwp 1P tại Tân Uyên
  Địa điểm thi công: KP 4, P Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Bình Dương
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Hàn Hớn Phước
  Công suất lắp đặt: 2.24 kWp – 1Phase

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P_QCELLS tại Bình Chánh TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp - 1P_QCELLS tại Bình Chánh TPHCM

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp tại Bình Chánh, TPHCM
  Địa điểm thi công:  Ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Phan Nhựt Minh Hải
  Công suất lắp đặt: 5.18 kWp – 1Phase

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.08 kWp tại Thủ Đức, TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.08 kWp tại Thủ Đức, TPHCM

  Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.08 kWp tại Thủ Đức, TPHCM
  Địa điểm thi công:  Đường 20, KDC Hồng Long , P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức
  Tổng chi phí: trọn gói
  Chủ đầu tư: Nguyễn Hồng Phước

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.36 kWp tại Bình Chánh, TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.36 kWp tại Bình Chánh, TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.36 kWp tại Bình Chánh, TPHCM Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.36 kWp tại Bình Chánh, TPHCM Địa điểm thi công: đường 24, khu dân cư Him Lam – Trung Sơn, […]

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp tại ĐỒNG NAI, TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới công suất 5.18 kWp tại ĐỒNG NAI, TPHCM

  Địa điểm thi công: 637 ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
  .Chủ đầu tư: Võ Ngọc Vinh
  Công suất lắp đặt: 5.18 kWp

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.25 kWp Tại Tân Bình TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.25 kWp Tại Tân Bình TPHCM

  Địa điểm thi công: 249 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
  .Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Khiêm
  Công suất lắp đặt: 3.25 kWp - 1P

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.25 kWp tại TÂN PHÚ, TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 3.25 kWp tại TÂN PHÚ, TPHCM

  Địa điểm thi công:212/1/37 đường Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
  Chủ đầu tư: Lê Huy Nguyễn Tuấn
  Công suất lắp đặt: 3.25 kWp - 1P

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.40 kWp tại Nhà Bè, TPHCM

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 10.40 kWp tại Nhà Bè, TPHCM

  Địa điểm thi công: 336/32 đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM
  Chủ đầu tư: Huỳnh Kim Lê VũCông suất lắp đặt: 10.40 kWp - 3P

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 35Kwp - 1 Pha_QCELLS tại Tây Ninh

  Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 35Kwp - 1 Pha_QCELLS tại Tây Ninh

  Dự án thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Tên Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới 35Kwp – 1 Pha_QCELLS tại Tây Ninh Địa điểm thi công: Ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh Tổng chi phí: trọn gói […]

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 5kWp tại Mỹ Tho, Tiền Giang

  Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 5kWp tại Mỹ Tho, Tiền Giang

  Địa điểm thi công: Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Công suất lắp đặt: 5 KWP Thời gian hoàn thành: 20/04/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 12 KWp tại tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

  Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 12 KWp tại tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

  Địa điểm thi công: 360 Nguyễn Thái Học, F. 4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Công suất lắp đặt: 12 KWP Thời gian hoàn thành: 14/04/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 8 KWp TP. Cao Lãnh

  Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 8 KWp TP. Cao Lãnh

  Địa điểm thi công: TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Công suất lắp đặt: 8 KWP Thời gian hoàn thành: 13/04/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 8kwp ở Thốt Nốt Cần Thơ

  Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 8kwp ở Thốt Nốt Cần Thơ

  Địa điểm: Thốt Nốt, Cần Thơ Công suất lắp đặt: 8kwp Thời gian hoàn thành: 13/04/2019

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin mặt trời 10 kWp – Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai – Cần Thơ

  Lắp đặt pin mặt trời 10 kWp – Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai – Cần Thơ

  Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Phong

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin mặt trời 20 kWp – Khách sạn Dạ Lan - Bình Dương

  Lắp đặt pin mặt trời 20 kWp – Khách sạn Dạ Lan - Bình Dương

  Chủ đầu tư: TRẦN HỮU THÁI

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin mặt trời 3 kWp – Trịnh Kiên Dũng, Q.Bình Tân TP.HCM

  Lắp đặt pin mặt trời 3 kWp – Trịnh Kiên Dũng, Q.Bình Tân TP.HCM

  Chủ đầu tư: TRỊNH KIÊN DŨNG

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin mặt trời 5 kWp – Ngô Văn Phê, Long An

  Lắp đặt pin mặt trời 5 kWp – Ngô Văn Phê, Long An

  Chủ đầu tư: NGÔ VĂN PHÊ

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp – Lê Văn Tỵ, Cần Thơ

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp – Lê Văn Tỵ, Cần Thơ

  Chủ đầu tư: Lê Văn Tỵ

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3.36kWp – Nguyễn Công Thành, Tiền Giang

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3.36kWp – Nguyễn Công Thành, Tiền Giang

  Chủ đầu tư: Lê Văn Tỵ

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 2kWp – Nguyễn Thanh Giàu, Q12 TP.HCM

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 2kWp – Nguyễn Thanh Giàu, Q12 TP.HCM

  Chủ đầu tư: Nguyễn Thanh Giàu

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp – Võ Thị Dung, Q12 TP.HCM

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp – Võ Thị Dung, Q12 TP.HCM

  Chủ đầu tư: VÕ THỊ DUNG

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nhà xưởng Tân Kim, Q12 TP.HCM

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nhà xưởng Tân Kim, Q12 TP.HCM

  Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SƠN KIM

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5kWp – Cao Thị Nhất Phương, Thảo Điền Q2 - TPHCM

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5kWp – Cao Thị Nhất Phương, Thảo Điền Q2 - TPHCM

  Chủ đầu tư: CAO THỊ NHẤT PHƯƠNG

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nguyễn Ngọc Trung, Kon Tum

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nguyễn Ngọc Trung, Kon Tum

  Chủ đầu tư: NGUYỄN NGỌC TRUNG

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 6kWp – Đặng Thị Luyến, Biên Hòa-Đồng Nai

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 6kWp – Đặng Thị Luyến, Biên Hòa-Đồng Nai

  Chủ đầu tư: ĐẶNG THỊ LUYẾN

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp - Đoàn Anh Kiệt, Đồng Tháp

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp - Đoàn Anh Kiệt, Đồng Tháp

  Chủ đầu tư: ĐOÀN ANH KIỆT

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 5 kWp - chú Hiền, quận 7

  Lắp đặt pin Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 5 kWp - chú Hiền, quận 7

  Chủ đầu tư: TRẦN BÁ HIỀN

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng Lượng Mặt Trời 10kWp - Nhà chờ hồ bơi

  Lắp đặt pin Năng Lượng Mặt Trời 10kWp - Nhà chờ hồ bơi

  Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5KWP - anh Khoe, Bình Chánh

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5KWP - anh Khoe, Bình Chánh

  Chủ đầu tư: HUỲNH KIM KHOE

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10KWP - Khách sạn Ruby, Vũng Tàu

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10KWP - Khách sạn Ruby, Vũng Tàu

  Chủ đầu tư: NGUYỄN ĐÌNH HUY

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà chị Hạnh, Đồng Nai

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà chị Hạnh, Đồng Nai

  Chủ đầu tư: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3 kWp - Nhà chú Hùng, Long An

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3 kWp - Nhà chú Hùng, Long An

  Chủ đầu tư: ĐINH PHI HÙNG

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà anh Thạnh

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà anh Thạnh

  Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN THẠNH

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin mặt trời 3 kWp - Nhà anh Phúc, Bình Dương

  Lắp đặt pin mặt trời 3 kWp - Nhà anh Phúc, Bình Dương

  Chủ đầu tư: HOÀNG CÔNG PHÚC

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3 kWp - Nhà nuôi yến, Long An

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3 kWp - Nhà nuôi yến, Long An

  Chủ đầu tư: TRẦN KIM BÌNH

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 7.5 kWp - Nhà anh Bình, Tân Phú

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 7.5 kWp - Nhà anh Bình, Tân Phú

  Chủ đầu tư: TRẦN KIM BÌNH

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà chú Kiệt

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà chú Kiệt

  Chủ đầu tư: LÝ HÀO KIỆT

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà anh Đỉnh

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp - Nhà anh Đỉnh

  Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN ĐỈNH

  Xem chi tiết
 • Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3KWP - Nhà anh Khuê

  Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3KWP - Nhà anh Khuê

  Chủ đầu tư: NGUYỄN THANH KHUÊ

  Xem chi tiết