Hệ thống bảo hành bao lâu?

Có 2 nội dung bảo hành, thứ nhất bảo hành thiết bị và bảo hành hệ thống (bảo hành tay nghề lắp đặt), LITHACO bảo hành 25 năm cho các tấm panel, 10 năm cho bộ hòa lưới và bảo hành vận hành hệ thống 10 năm.

 

Tìm câu hỏi khác: