Hệ thống đường dây trung thế ngầm và TBA 2´2000 + 1´1500 KVA cấp điện cho BV ĐHYD TP.HCM – Lắp đặt hệ thống M&E và Lưu trữ điện (UPS)

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Công trình: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Địa điểm thi công : 215 Hồng Bàng, Phường 11, Q.5, TP.HCM

Phạm vi hợp đồng – công việc:Hệ thống đường dây trung thế ngầm và TBA 2´2000 + 1´1500 KVA  Lắp đặt hệ thống M&E và Lưu trữ điện (UPS)

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM