Hệ thống điện + Lưu trữ điện (UPS) Cụm rạp chiếu phim CGV Hậu Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH CJ Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 05/2017

Công trình: Rạp chiếu phim CGV Hậu Giang

Địa điểm thi công: Khu 5, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,Vĩnh Long

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống điện + Lưu trữ điện ( UPS)

 

Cụm rạp chiếu phim CGV Hậu Giang