fbpx

Địa điểm thi công: 360 Nguyễn Thái Học, F. 4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công suất lắp đặt: 12 KWP

Thời gian hoàn thành: 14/04/2019

Hình ảnh thi công tiêu biểu:

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 12 KWp tại tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 12 KWp tại tp Cao Lãnh, Đồng Tháp

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 12 KWp tại tp Cao Lãnh, Đồng Tháp