fbpx

Địa điểm thi công: Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Công suất lắp đặt: 5 KWP

Thời gian hoàn thành: 20/04/2019

Hình ảnh thi công tiêu biểu:

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 5kWp tại Mỹ Tho, Tiền Giang

 

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 5kWp tại Mỹ Tho, Tiền Giang