fbpx

Dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Địa điểm: Thốt Nốt, Cần Thơ

Công suất lắp đặt: 8kwp

Thời gian hoàn thành: 13/04/2019

Hình ảnh thi công dự án tiêu biểu:

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 8kwp ở Thốt Nốt Cần Thơ

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 8kwp ở Thốt Nốt Cần Thơ

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 8kwp ở Thốt Nốt Cần Thơ

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 8kwp ở Thốt Nốt Cần Thơ

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 8kwp ở Thốt Nốt Cần Thơ