fbpx

Dự án thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Địa điểm thi công: TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công suất lắp đặt: 8 KWP

Thời gian hoàn thành: 13/04/2019

Hình ảnh thi công tiêu biểu:

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 8 KWp TP. Cao Lãnh

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 8 KWp TP. Cao Lãnh

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 8 KWp TP. Cao Lãnh

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hệ 8 KWp TP. Cao Lãnh