fbpx

Số hợp đồng: 13111/2018/HĐKT–LTC ngày 22/11/2018

Ngày bắt đầu: 28/11/2018

Ngày hoàn thành: 30/11/2018

Địa điểm: 281/12 Khu phố Tây B, P. Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: TRẦN HỮU THÁI

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin mặt trời 20 kWp – Khách sạn Dạ Lan - Bình Dương

Lắp đặt pin mặt trời 20 kWp – Khách sạn Dạ Lan - Bình Dương