fbpx

Số hợp đồng: 020802-HĐKT – SOLARCO ngày 20/08/2018

Ngày bắt đầu: 15/12/2018

Ngày hoàn thành: 18/12/2018

Địa điểm: KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Chủ đầu tư: TRỊNH KIÊN DŨNG

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin mặt trời 3 kWp – Trịnh Kiên Dũng, Q.Bình Tân TP.HCM

Lắp đặt pin mặt trời 3 kWp – Trịnh Kiên Dũng, Q.Bình Tân TP.HCM

Lắp đặt pin mặt trời 3 kWp – Trịnh Kiên Dũng, Q.Bình Tân TP.HCM