fbpx

Số hợp đồng: 20111/2018/HĐKT-LTC ngày 20/11/2018
Ngày bắt đầu: 27/11/2018
Ngày hoàn thành: 30/11/2018
Địa điểm: 70A Nguyễn Trãi, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum, T.Kon Tum
Chủ đầu tư: NGUYỄN NGỌC TRUNG

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nguyễn Ngọc Trung, Kon Tum

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nguyễn Ngọc Trung, Kon Tum

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nguyễn Ngọc Trung, Kon Tum

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 10kWp – Nguyễn Ngọc Trung, Kon Tum