fbpx

Số hợp đồng: 0210/2018/HĐKT-LTC ngày 02/10/2018

Ngày bắt đầu: 20/10/2018

Ngày hoàn thành: 30/10/2018

Địa điểm: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 3, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng Lượng Mặt Trời 10kWp - Nhà chờ hồ bơi

Lắp đặt pin Năng Lượng Mặt Trời 10kWp - Nhà chờ hồ bơi

Lắp đặt pin Năng Lượng Mặt Trời 10kWp - Nhà chờ hồ bơi