fbpx

Số hợp đồng: 18121/2018/HĐKT-LTC ngày 18/12/2018

Ngày bắt đầu: 19/12/2018

Ngày hoàn thành: 19/10/2018

Địa điểm: Bia tưởng niệm Trung đoàn 207 – ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Chủ đầu tư: ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 1kVA - Điện lực Thạnh Hóa, Long An