fbpx

Số hợp đồng: 02101/2018/HĐKT-LTC ngày 02/10/2018
Ngày bắt đầu: 18/10/2018
Ngày hoàn thành: 19/10/2018
Địa điểm: Nguyễn Văn Lài, P2,  TP. Vĩnh Long
Chủ đầu tư: Nguyễn Thanh Giàu

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 2kWp – Nguyễn Thanh Giàu, Q12 TP.HCM

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 2kWp – Nguyễn Thanh Giàu, Q12 TP.HCM

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 2kWp – Nguyễn Thanh Giàu, Q12 TP.HCM