fbpx

Số hợp đồng: 01123/2018/HĐKT-LTC ngày 01/12/2018
Ngày bắt đầu: 06/12/2018
Ngày hoàn thành: 08/12/2018
Địa điểm: Ấp Long Thạnh, X.Quơn Long, H. Chợ Gạo, T.Tiền Giang
Chủ đầu tư: Nguyễn Công Thành

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3.36kWp – Nguyễn Công Thành, Tiền Giang

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3.36kWp – Nguyễn Công Thành, Tiền Giang