fbpx

Số hợp đồng: 01082/2018/HĐKT – SOLARCO ngày 01/08/2018

Ngày bắt đầu: 09/08/2018

Ngày hoàn thành: 12/08/2018

Địa điểm: Long An

Chủ đầu tư: TRẦN KIM BÌNH

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3 kWp -  Nhà nuôi yến, Long An

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3 kWp -  Nhà nuôi yến, Long An