fbpx

Số hợp đồng: 11091/2018/HĐKT-LTC ngày 11/09/2018
Ngày bắt đầu: 17/09/2018
Ngày hoàn thành: 18/09/2018
Địa điểm: 215 Lê Đại Hành Tổ 24, Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ đầu tư: ĐOÀN ANH KIỆT

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp -  Đoàn Anh Kiệt, Đồng Tháp

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp -  Đoàn Anh Kiệt, Đồng Tháp

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp -  Đoàn Anh Kiệt, Đồng Tháp