Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp – Lê Văn Tỵ, Cần Thơ - Điện năng lượng mặt trời Lithaco

Số hợp đồng: 20121/2018/HĐKT-LTC ngày 20/12/2018
Ngày bắt đầu: 25/12/2018
Ngày hoàn thành: 27/12/2018
Địa điểm: Nguyễn Chánh Tâm, Bình Thủy, Cần Thơ
Chủ đầu tư: Lê Văn Tỵ

Một số hình ảnh tiêu biểu:

 

 

2019 Copyright © by Lithaco. All rights reseved