fbpx

Số hợp đồng: 20121/2018/HĐKT-LTC ngày 20/12/2018
Ngày bắt đầu: 25/12/2018
Ngày hoàn thành: 27/12/2018
Địa điểm: Nguyễn Chánh Tâm, Bình Thủy, Cần Thơ
Chủ đầu tư: Lê Văn Tỵ

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp – Lê Văn Tỵ, Cần Thơ

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 3kWp – Lê Văn Tỵ, Cần Thơ