fbpx

Số hợp đồng: 080601/2018-HĐKT-SOLARCO ngày 08/06/2018

Ngày bắt đầu: 15/06/2018

Ngày hoàn thành: 21/06/2018

Địa điểm: 116/7 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, TP HCM

Chủ đầu tư: NGUYỄN VĂN ĐỈNH

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp -  Nhà anh Đỉnh

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp -  Nhà anh Đỉnh