fbpx

Số hợp đồng: 30081-2018/HĐKT-LTC ngày 30/08/2018

Ngày bắt đầu: 07/09/2018

Ngày hoàn thành: 12/09/2018

Địa điểm: Ngô Quyền, Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp -  Nhà chị Hạnh, Đồng Nai

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp -  Nhà chị Hạnh, Đồng Nai