fbpx

Số hợp đồng: 110818 – HĐKT – SOLARCO ngày 11/08/2018

Ngày bắt đầu: 22/08/2018

Ngày hoàn thành: 26/08/2018

Địa điểm: Số 99 đường 198, Khu Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: LÝ HÀO KIỆT

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp -  Nhà chú Kiệt

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5 kWp -  Nhà chú Kiệt