fbpx

Số hợp đồng: 17102/2018/HĐKT-LTC ngày 17/10/2018
Ngày bắt đầu: 25/10/2018
Ngày hoàn thành: 27/10/2018
Địa điểm: Khu dân cư phường Thảo Điền Q.2 TP.HCM
Chủ đầu tư: CAO THỊ NHẤT PHƯƠNG

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5kWp – Cao Thị Nhất Phương, Thảo Điền Q2 - TPHCM

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 5kWp – Cao Thị Nhất Phương, Thảo Điền Q2 - TPHCM