fbpx

Số hợp đồng: 06111/2018/HĐKT-LTC ngày 06/11/2018
Ngày bắt đầu: 10/11/2018
Ngày hoàn thành: 12/11/2018
Địa điểm: 327 Bùi Trọng Nghĩa, P. Trảng Dài, Biên Hòa Đồng Nai
Chủ đầu tư: ĐẶNG THỊ LUYẾN

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 6kWp – Đặng Thị Luyến, Biên Hòa-Đồng Nai

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 6kWp – Đặng Thị Luyến, Biên Hòa-Đồng Nai

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 6kWp – Đặng Thị Luyến, Biên Hòa-Đồng Nai