fbpx

Số hợp đồng: 01081/2018/HĐKT – SOLARCO ngày 01/08/2018

Ngày bắt đầu: 04/08/2018

Ngày hoàn thành: 08/08/2018

Địa điểm: 15/23 Cầu Xéo, Tân Phú, TP HCM

Chủ đầu tư: TRẦN KIM BÌNH

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

 Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 7.5 kWp -  Nhà anh Bình, Tân Phú

Lắp đặt pin Năng lượng mặt trời 7.5 kWp -  Nhà anh Bình, Tân Phú