First Solar và công nghệ PV Thin Film CdTe chiến thắng công nghệ Silicon trong thí nghiệm thực địa ở Mỹ và Canada

Các tấm CdTe do First Solar của Mỹ cung cấp và tấm hai mặt B245 thế hệ đầu tiên (bifacial-1) do Prism Solar sản xuất hoạt động tốt nhất trong hai môi trường nóng hơn