fbpx

Bạn có thể chọn hệ thống công suất 15kWp. Nếu chọn hệ thống 15kWp thì mỗi tháng hệ thống sẽ tạo ra khoảng 2,025 kWh, như vậy với giá điện kinh doanh như hiện nay (bình thường 2,666, thấp điểm 1,622, cao điểm 4,587) cơ sở của bạn sẽ tiết kiệm trên 7 triệu đồng mỗi tháng.

Hóa đơn tiền điện của Doanh nghiệp 10 triệu mỗi tháng nên chọn công suất nào?

Hệ thống 20KWp Khách sạn Dạ Lan

Hoặc bạn có thể lựa chọn công suất lớn hơn thí dụ 20kWp với hệ thống trên mỗi tháng sản sinh ra 2,700 kWh. Với lượng điện trên bạn có thể tiết kiệm cho doanh nghiệp mỗi tháng trên 9,5 triệu đồng và suất đầu tư của hệ thống 20kWp khoảng 395 triệu đồng.

Diện tích lắp đặt và suất đầu tư :

Diện tích lắp đặt và suất đầu tư tham khảo bảng bên dưới.

Hóa đơn tiền điện của Doanh nghiệp 10 triệu mỗi tháng nên chọn công suất nào?

Hóa đơn tiền điện của Doanh nghiệp 10 triệu mỗi tháng nên chọn công suất nào?

Biểu đồ sản lượng hệ thống 20kWp -3P mô phỏng.

Thời gian hoàn vốn trên 4 năm, suất đầu tư hiện nay trung bình cho công suất 15kwp trên dưới 300 triệu đồng tùy thuộc vào thiết bị mà bạn lựa chọn.

Tuổi thọ hệ thống từ 25 đến 30 năm.

(Nếu cần thêm thông tin xin đừng ngần ngại liên hệ với chuyên gia tư vấn của chúng tôi – 1900252527)

By LITHACO

Bình luận