Trong hai ngày đầu năm 02/01/2020 và 03/01/2020 trường Cao đẳng nghề số 9 thuộc Quân khu 9 tổ chức lễ ra trường cho một số lớp cao đẳng nghề và trung cấp nghề kết hợp tư vấn và giới thiệu việc làm cho các em sinh viên vừa tốt nghiệp, LITHACO và nhiều công ty trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số tỉnh lân cận được mời tham dự sự kiện này.
Kế hoạch năm 2020 LITHACO phối hợp với nhà trường để đào tạo nghề điện mặt trời cho các đối tượng cá nhân và doanh nghiệp có quan tâm
Trường Cao đẳng nghề số 9 cũng là một trong những trường kết nghĩa với LITHACO trong nhiều năm liền, bên cạnh các hoạt động giao lưu giảng dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập, tài trợ học bổng, tuyển dụng..thì hai bên còn phối hợp mở xưởng thực hành cơ điện và điện mặt trời trong khuôn viên nhà trường. Các em sinh viên trước khi đi thực tập hoặc đi tham gia trải nghiệm ở các công trường sẽ được tham gia huấn luyện tại xưởng thực hành này.
Các khóa huấn luyện nhanh nhưng rất hữu ích bao gồm huấn luyện an toàn lao động, hướng dẫn sử dụng máy móc thi công, hướng dẫn đọc hiểu bản vẽ nguyên lý, biện pháp thi công…do các kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của LITHACO trực tiếp huấn luyện.
Kế hoạch năm 2020 LITHACO phối hợp với nhà trường để đào tạo nghề điện mặt trời cho các đối tượng cá nhân và doanh nghiệp có quan tâm

In the first two days of the year 02/01/2020 and 03/01/2020 Vocational College No. 9 of Military Region 9 graduation ceremony held for some classes vocational and vocational secondary that combined counseling and job introduction. Students have just graduated, LITHACO and many companies in the province of Vinh Long and neighboring provinces are invited to attend the event.
In 2020, LITHACO cooperates with the school in training solar power for interested individuals and businesses.
Vocational College No. 9 is also one of the twinned schools with LITHACO for many years, in addition to the exchange activities of teaching, accepting interns, sponsoring scholarships, recruiting … then the two sides also coordinated to open a workshop of practicing electro-mechanics and solar electricity on the school campus. Students who are going to practice or experience at the construction sites will receive training at this practice workshop. Quick but useful training includes occupational safety training, training instructions on using construction machines, instructions on reading the drawings of principles, construction methods … directly trained by LITHACO’s many years of experienced technicians.
In 2020, LITHACO cooperates with the school in training solar power for interested individuals and businesses.

Bình luận