Lithaco giới thiệu – Giải pháp lưu trữ điện mặt trời đối với gia đình đã có hệ thống điện mặt trời

Lithaco giới thiệu – Giải pháp lưu trữ điện mặt trời đối với gia đình đã có hệ thống điện mặt trời “Nhà tôi đã có hệ thống điện mặt trời nối lưới nhưng ban đêm vẫn phải sử dụng điện từ lưới điện evn, khi cúp điện thì hệ thống vẫn bị cúp luôn … Đọc tiếp Lithaco giới thiệu – Giải pháp lưu trữ điện mặt trời đối với gia đình đã có hệ thống điện mặt trời