Vị trí: Kế toán tổng hợp

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán

Các hoạt động phối hợp:

Đối nội:

Phối hợp với các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong công tác nhân sự (tổ chức nhân sự nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật CBCNV…), công tác kiểm tra các dữ liệu liên quan đến Tài chính, Kế toán.

Đối ngoại:

Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, khách hàng, chủ đầu tư, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế toán.

Điều kiện:

 • Giới tính: Nữ, tuổi từ 25 trở lên
 • Tốt nghiệp Đại học ngành tài chánh kế toán
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán misa

Quyền lợi: 

– Được hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Công ty.
– Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết,…
– Môi trường làm việc năng động, cởi mở, thân thiện

HẠN NỘP HỒ SƠ: Đến khi tuyển được

Liên hệ:

Điện thoại: 094 181 2233 (Ms Nga) –

Email: contact@lithaco.com

Bình luận