Người Đức tin rằng thiếu hệ thống lưu trữ năng lượng là trở ngại lớn nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng

Vần đề hiện nay của nước Đức là việc phát triển nhanh năng lượng tái tạo nhưng việc xây dựng thêm đường truyền tải và hệ thống lưu trữ năng lượng còn quá chậm.

Người Đức nhận thấy có nhiều khả năng cải thiện trong các lĩnh vực lưu trữ năng lượng và mở rộng lưới điện.

Điều này được thể hiện qua một cuộc khảo sát mới đây do đại diện của Hiệp hội Công nghiệp Nước và Năng lượng Đức – BDEW thực hiện. Những người tham gia cuộc khảo sát, khi được hỏi, theo ý kiến ​​của họ, điều gì hiện đang là vấn đề kỹ thuật lớn nhất đối với sự thành công của quá trình chuyển đổi năng lượng, 51% những người được khảo sát cho rằng các lựa chọn lưu trữ năng lượng hiện nay không đủ cho năng lượng tái tạo, 45% thì cho rằng gặp trở ngại do đường dây điện và lưới điện không đủ khả năng truyền tải vì mở rộng còn chưa theo kịp.

Các công dân cho thấy họ có ý thức sâu sắc về các vấn đề mà chúng ta phải giải quyết trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Ngoài việc mở rộng mạng nhất quán, các công nghệ lưu trữ cũng không thể thiếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng giúp cân bằng các biến động trong sản xuất điện từ năng lượng gió và năng lượng mặt trời và do đó đóng góp đáng kể vào sự ổn định của lưới điện và an ninh nguồn cung cấp, ”Kerstin Andreae, Chủ tịch hội đồng quản trị BDEW cho biết. “Trong quá trình chuyển đổi năng lượng, cần phải có một số lượng lớn các giải pháp lưu trữ hiệu suất cao – từ các hệ thống lưu trữ nhỏ cho hộ gia đình với hệ thống PV trên mái nhà đến các hệ thống lưu trữ tiện ích lớn, từ các hệ thống lưu trữ ngắn hạn để ổn định nguồn điện, tần số lưới điện đến các hệ thống lưu trữ dài hạn để cân bằng giữa phát điện và nhu cầu sử dụng điện theo mùa.

Hiệp hội cho rằng chính sách hỗ trợ hiện nay là chưa đủ.

Thật không may, khung pháp lý hiện hành vẫn chưa cung cấp một quan điểm bền vững cho việc đầu tư vào tích trữ năng lượng cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Một mối nguy hiểm khác là lượng điện dự trữ phải chịu phí gấp đôi: “Hiện tại, điện tích trữ đắt hơn vì một mặt, nó được tính phí khi đưa vào kho chứa và lần thứ hai khi sử dụng sau đó. Điều đó không thể hiểu được và cũng không thích hợp. ”Để tránh điều này trong tương lai, BDEW đã đề xuất một giải pháp cho“ định nghĩa của thuật ngữ lưu trữ năng lượng ”.

Tuy nhiên, Người Đức vẫn rất lạc quan trong công cuộc chuyển đổi năng lượng của mình để nói không với than đá và năng lượng hóa thạch khác, họ vẫn nhận thấy có nhiều khả năng cải thiện trong các lĩnh vực lưu trữ năng lượng và mở rộng lưới điện

                                                                                 Nguồn:bdew.de

Chú thích thêm của LITHACO :

BDEW-Hiệp hội Công nghiệp Nước và Năng lượng Đức

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

BDEW là hiệp hội công nghiệp năng lượng lớn nhất ở Đức. Nó có 1800 thành viên, bao gồm các tiện ích địa phương và thành phố cũng như các nhà cung cấp khu vực và liên khu vực. Các nhà sản xuất và công ty cung cấp “4 lớn” (Eon, Vattenfall, EnBW và RWE) và các nhà khai thác lưới điện lớn hỗ trợ BDEW. Hiệp hội có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách năng lượng của Đức và nói chung là một tổ chức đề xuất các thiết kế thị trường tự do.

Trong cuộc tranh luận về cải cách điện não đồ, BDEW đã ủng hộ việc tích hợp năng lượng tái tạo vào thị trường và trao cho họ nhiều trách nhiệm hơn khi nói đến an ninh năng lượng. BDEW quan tâm đến việc đảm bảo môi trường đầu tư có lợi cho các nhà sản xuất điện và vận hành lưới điện.

Từ viết tắt: BDEW

Tham khảo thêm :bdew.de

Bình luận