Hệ thống quản lý giám sát

Tin nhắn Hệ thống quản lý giám sát trên trang web Delta tích hợp các bộ sạc và cung cấp các ứng dụng khác như quản lý năng lượng. Nó hỗ trợ đầu ra đa dạng của thông tin sạc và hồ sơ người dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà điều hành điểm … Đọc tiếp Hệ thống quản lý giám sát