SONNEN BATTERIE – Giải pháp lưu trữ điện mặt trời hoàn hảo

Kích thước lưu trữ: 5 kWh – 15 kWh (có thể mở rộng theo modun 2,5 kWh).
Bảo hành: 10 năm