Thông cáo báo chí về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thầu phụ giữa Lithaco và GS tại Dự án Metro TpHCM - Tuyến số 1 - Gói thầu số 2

Bình luận