Thử nghiệm lắp đặt ngoài thực địa ở Việt Nam, Tấm pin mặt trời của First Solar (Mỹ) không có đối thủ

Thử nghiệm lắp đặt ngoài thực địa ở Việt Nam, Tấm pin mặt trời của First Solar (Mỹ) không có đối thủ Theo thông tin từ First Solar trong cuộc họp trực tuyến trao đổi hợp tác giữa First Solar và LITHACO ngày 26/2/2021. Lithaco được biết đã có một đơn vị thí nghiệm độc lập có … Đọc tiếp Thử nghiệm lắp đặt ngoài thực địa ở Việt Nam, Tấm pin mặt trời của First Solar (Mỹ) không có đối thủ