Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thầu phụ giữa Lithaco và GS tại Dự án Metro TpHCM – Tuyến số 1 – Gói thầu số 2

Thông cáo báo chí về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thầu phụ giữa Lithaco và GS tại Dự án Metro TpHCM – Tuyến số 1 – Gói thầu số 2

Xem chi tiết
Hội thảo điện mặt trời – Hợp tác đầu tư ngày 29.7.2020

Hội thảo điện mặt trời – Hợp tác đầu tư ngày 29.7.2020

 

Xem chi tiết