Tuyển Dụng

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện tử công suất

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện tử công suất

Xem chi tiết
Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu kế toán : Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ thanh toán. Nhập hóa đơn vào phần mềm kế toán. Ghi hoá đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi khi có phát sinh. Lưu hóa đơn, chứng từ […]

Xem chi tiết
Kế Toán tổng hợp

Kế Toán tổng hợp

Vị trí: Kế toán tổng hợp Nhiệm vụ cụ thể: Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp […]

Xem chi tiết
Giám sát thi công điện mặt trời

Giám sát thi công điện mặt trời

Thông tin chung : Bộ phận : Phòng Dự án Chức danh : Giám sát thi công Quản lý trực tiếp : Trưởng Phòng Dự án Mục đích công việc: Giám sát, theo dõi thi công xây lắp công trình, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, duyệt biện pháp thi công công trình, […]

Xem chi tiết