Vận hành và Bảo trì (O&M)

VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ (O&M)

VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ (O&M)

Xem chi tiết
LITHACO Tổng thầu EPC và O&M cho điện mặt trời

LITHACO Tổng thầu EPC và O&M cho điện mặt trời

LITHACO Tổng thầu EPC và O&M cho điện mặt trời Hợp đồng tổng thầu EPC, tên đầy đủ là Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh: Engineering Procurement and Construction) là một loại hợp đồng xây dựng mà nhà thầu thực hiện toàn […]

Xem chi tiết