fbpx

Số hợp đồng: 0812/2018-HĐKT – SOLARCO ngày 08/12/2018

Ngày bắt đầu: 15/12/2018

Ngày hoàn thành: 18/12/2018

Địa điểm: Lưu Văn Tế, P4, Tân An, Long An

Chủ đầu tư: NGÔ VĂN PHÊ

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Lắp đặt pin mặt trời 5 kWp – Ngô Văn Phê, Long An

Lắp đặt pin mặt trời 5 kWp – Ngô Văn Phê, Long An

Lắp đặt pin mặt trời 5 kWp – Ngô Văn Phê, Long An