Hệ thống điện + Lưu trữ điện (UPS) BITEXCO FINANCIAL TOWER TP.HCM

Chủ đầu tư: CTY TNHH BITEXCO

Công trình: BITEXCO

Địa điểm thi công : 45 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống Điện + Lưu trữ năng lượng (UPS)

Bitexco Financial Tower TPHCM