Hệ thống điện + Lưu trữ điện (UPS) Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc (Sunhome 1)

 Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Home

Thời gian hoàn thành: 04/2016

Công trình: Nhà Sunhome – Dự án Cáp treo Hòn Thơm – Phú Quốc

Địa điểm thi công : Thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống điện + Lưu trữ điện ( UPS)

Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc (Sunhome 1)

Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc (Sunhome 1)