Hệ thống hòa lưới + Lưu trữ 8kwp Công ty truyền thông Minh Phim

Chủ đầu tư:Công ty truyền thông Minh Phim

Công trình: Công ty truyền thông Minh Phim

Địa điểm thi công : Tổ 1, ấp 3, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống hòa lưới + Lưu trữ 8kwp

Công ty truyền thông Minh Phim