Hệ thống điện + Lưu trữ điện (UPS) Ký túc xá nhà Sunhome 2 Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Thời gian hoàn thành: 11/2017

Công trình: Sunhome 2 – Phú Quốc

Địa điểm thi công : đảo Phú Quốc, Kiên Giang

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống điện + Lưu trữ điện ( UPS)

Ký túc xá nhà Sunhome 2 Phú Quốc