Hệ thống điện mặt trời độc lập Điện lực Thạnh Hóa

Chủ đầu tư: ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA

Công trình: Điện lực Thạnh Hóa, Long An

Ngày hoàn thành: 19/10/2018

Địa điểm: Bia tưởng niệm Trung đoàn 207 – ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống Điện + Trạm Biến Áp + Lưu trữ năng lượng (UPS)

Điện lực Thạnh Hóa