Hệ thống điện + Lưu trữ điện (UPS) Nhà Máy Điện 3 FORMOSA Nhơn Trạch – VN3

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA

Công trình: Nhà Máy Điện 3 FORMOSA Nhơn Trạch – VN3

Địa điểm thi công : Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Phạm vi hợp đồng – công việc: Hệ thống Điện + Lưu trữ năng lượng (UPS)

Nhà Máy Điện 3 FORMOSA Nhơn Trạch - VN3