Hệ thống điện + Lưu trữ điện (UPS) rạp chiếu phim CGV Vĩnh Long

Chủ đầu tư: Công ty TNHH CJ Việt Nam

* Địa điểm thi công : Rạp chiếu phim CGV Vĩnh Long phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

* Thời gian hoàn thành: 04/2017

Rạp chiếu phim CGV Vĩnh Long