1 MW đin mt tri gim phát thi bao nhiêu tn khí CO2

Để tính được nhà máy điện mặt trời 1 MW góp phần giảm được bao nhiêu  tấn khí carbon dioxide (CO2) chúng ta cần biết số kWh do nhà máy tạo ra và hệ số phát thải lưới điện Việt Nam.

Trước tiên 1MW tạo ra bao nhiêu MWh 1 năm?

Nó phụ thuộc nhiều yếu tố, như công nghệ nhà máy, hướng lắp đặt, địa lý lắp đặt…nhưng quan trọng nhất là vị trí của nhà máy tức là vùng nắng tốt sẽ cho ra hiệu suất tốt vùng ít nắng thì 1 MW sẽ tạo ra sản lượng điện hàng năm ít hơn.

Theo tính toán của chúng tôi trung bình vùng Ninh Thuận, Bình Thuận thì 1 MW trung bình mỗi năm tạo ra trên 1,600,000 kWh (1,600 MWh/năm), miền nam trung bình khoảng 1,450 MWh.

1 MW điện mặt trời giảm phát thải bao nhiêu tấn khí CO2

Biểu đồ sản lượng điện 1 MW mô phỏng ở Bình Dương bằng HeloScope của Mỹ

Thông số thứ hai chính là hệ số phát thải của lưới điện việt Nam năm 2020 (Bộ tài nguyên và Môi trường công bố ngày 31/12/20210 là 0,8041 tCO2/MWh.

Tải file tại đây

https://lithaco.vn/wp-content/uploads/2022/09/Hệ-số-phát-thải-lưới-điện-Việt-Nam_Bộ-TNMT.pdf

Cách tính :

1,450 x 0,8041 = 1166 tấn (CO2).

1,600 x 0,8041 = 1286 tấn (CO2).

Như vậy 1 MW điện mặt trời sẽ cắt giảm 1,166 tấn CO2 nếu nhà máy đặt ở miền miền nam và 1286 tấn CO2 nếu nhà máy ở miền trung.

LITHACO

 

Bình luận