Chính sách lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đang dần rõ ràng và thị trường phía trước dự kiến ​​sẽ tăng tốc

Xu hướng phát triển tích trữ năng lượng có thể được nhìn thấy từ các chính sách của các tỉnh

Theo bảng chính sách cấp tỉnh do ESS InfoLink đưa ra, có thể thấy rằng hiện tại có ít chính sách lưu trữ năng lượng từ phía người dùng hơn. Điều này là do Trung Quốc đại lục khác với Đức và các nước châu Âu khác với sự phát triển tích trữ năng lượng tốt hơn và do đó, việc áp dụng tích trữ năng lượng ở giai đoạn này tập trung nhiều hơn vào việc tránh các vấn đề cắt giảm điện mặt trời (bỏ ánh sáng) và điện gió có kết nối lưới điện của năng lượng tái tạo và chưa có chỉ thị rõ ràng cho việc lưu trữ năng lượng từ phía người dùng.

Ngoài ra, giá trợ cấp cho cạo đỉnh (chủ yếu buổi trưa) và điều tần cũng bị hạn chế. Nói chung, phần thiết lập công suất phải từ 10MW trở lên. Phần điều tần thường được trợ giá 0-15 NDT / MW (1NDT = 3564 VNĐ) ; trong khi phần cạo đỉnh được trợ giá ở mc 0,5 nhân dân t / kWh, nói chung mức trợ giá và lợi nhuận không lớn nên có thể coi đây là một chính sách trợ giá kiểu mẫu không có gì đột phá.

Chính sách lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đang dần rõ ràng và thị trường phía trước dự kiến sẽ tăng tốc

Tỷ lệ hỗ trợ tích trữ năng lượng trong các trạm phát điện ở các tỉnh

Chúng ta có thể thấy từ chính sách mà Trung Quốc đại lục ngày càng chú trọng hơn đến việc phát triển dự trữ năng lượng. Tuy nhiên, ngoài thái độ của chính quyền trung ương, 11 tỉnh đã ban hành các chính sách liên quan để bắt buộc hỗ trợ tích trữ năng lượng, và nhận thức Việc lắp đặt các thiết bị lưu trữ năng lượng chưa phát triển mạnh. Trong điều kiện khí hậu hiện nay, chính phủ quy định rõ ràng tỷ lệ các thiết bị lưu trữ năng lượng phải được lắp đặt trong các trạm năng lượng gió và mặt trời để thúc đẩy sự phát triển ổn định của việc lưu trữ năng lượng, như trong bảng sau :

Nhu cầu ít

Chính sách lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đang dần rõ ràng và thị trường phía trước dự kiến sẽ tăng tốc

Tích trữ năng lượng đang dần trở nên rõ ràng

Hiện tại được biết các tỉnh trong bảng sau đã có quy định hỗ trợ tích trữ năng lượng cho các trạm điện gió và điện mặt trời, tính theo tỷ lệ quy mô trạm điện thì nhu cầu đã vượt quá 1GW, sẽ có nhiều tỉnh làm theo trong tương lai, và tỷ lệ này có thể tăng lên, nhu cầu tích trữ năng lượng từ phía sản xuất điện của Trung Quốc đại lục sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra, việc thúc đẩy các chính sách cũng có ảnh hưởng rất lớn, nhu cầu tích trữ năng lượng có phát triển theo hướng lạc quan trong vài năm tới hay không vẫn chỉ là vấn đề nan giải.

Chính sách lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đang dần rõ ràng và thị trường phía trước dự kiến sẽ tăng tốc

Lithaco

Nguồn: info Link

 

Bình luận