Sau một thời gian tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà, đến nay Bộ Công Thương đã cởi trói cho điện mặt trời trên mái nhà khi cho phép tiếp tục đấu nối. Tuy nhiên vẫn còn điểm nghẽn là chưa có giá mua bán điện mới.

Điện mặt trời áp mái : trói xong lại cởi nhưng vẫn còn điểm nghẽn.

Ngày 6/1/2020, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chấp thuận EVN tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu mua bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái.
Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản vào ngày 16-12-2019 yêu cầu tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với tất cả các dự án điện mặt trời, kể cả áp mái và cả thị trường bỗng dưng đóng băng.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đề nghị EVN thông báo rõ với các nhà đầu tư phải tự chịu rủi ro về sự thay đổi nếu có so với đề xuất điện mặt trời trên mái nhà có trong dự thảo về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng sau ngày 1-7-2019 của Bộ Công Thương mà Bộ đã trình chính phủ lần thứ tư vào ngày 31/12/2019.

Như vậy, các hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà xưởng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, …đầu tư lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà vẫn tiếp tục được đấu nối vào lưới điện và được lắp công tơ đo đếm 2 chiều.

Ngoài ra, bộ này cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào vào hệ thống điện quốc gia tuân thủ đúng quy định của pháp luật và không gây quá tải lên hệ thống điện hiện hữu.

Cũng theo văn bản này, Bộ Công Thương cho biết sau khi có văn bản (số 402) thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của thường trực chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng sau ngày 1-7-2019, bộ này đã trình Thủ tướng dự thảo tại tờ trình số 1070 ngày 31/12/2019 như nêu trên.

Theo dự thảo này, hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng, có công suất không quá 1 MWp, đấu nối trực tiếp và gián tiếp lưới điện từ 35 kV trở xuống. Giá bán điện đối với loại hình này là 1.961 đồng/kWh, tương đương 8,38 cent/kWh (giá cũ là 9,35cent/kWh). Theo Bộ Công Thương, hiện nay cơ chế khuyến khích như trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc cởi trói này chỉ mới giải quyểt được một điểm nghẽn bởi để điện mặt trời mái nhà thật sự phát triển chính phủ cần ban hành ngay cơ chế giá mới, và theo chúng tôi nếu còn nhốt chung một rọ với các dự án điện mặt trời mặt đất thì có lẻ còn lâu quyết định này mới được ký bởi còn nhiều ý kiến đề xuất khác nhau về dự thảo mới, chủ yếu liên quan đến lợi ích của các dự án mặt đất đang triển khai dở dang hoặc đã được duyệt chủ trương quy hoạch.

Nhiều người dân và doanh nghiệp đặt câu hỏi tại sao không tách điện mặt trời mái nhà khỏi đám bùng nhùng là các solar farm và ban hành cơ chế riêng cho điện mặt trời mái nhà để mô hình tuyệt vời này cất cánh, chúng tôi đang chờ đợi một chính sách giống như chính sách mái nhà quang điện mà Thái Lan đã áp dụng.

Bình luận